Clerk.

Konečne jednoduchý
softvér pre advokátov

Ideálny pre samostatných advokátov, alebo malé a stredné
advokátske kancelárie. Vyskúšajte na 30 dní zdarma.

Jednoduchosť
Jednou zo zlých vlastností softvéru býva jeho komplikovanosť. Clerk taký nie je. Nielenže sa v ňom intuitívne pracuje, jednoducho sa s ním aj začína.
Dostupnosť
Cloudové riešenie Vám zaručuje dostupnosť Vašich spisov z akéhokoľvek miesta, či už ste na mobile, tablete, laptope alebo počítači. Vďaka tomu viete fungovať efektívnejšie a byť flexibilnejší pre Vašich klientov.
Cena
Jednou z hlavných výhod Clerka je jeho finančná dostupnosť, vďaka ktorej si ho môže dovoliť úplne každý.

Čo hovoria tí, ktorí Clerka denne používajú?

S čím vie Clerk pomôcť?

Klienti

Jednoduchý a prehľadný zoznam Vašich klientov. Možnosť rýchleho vyhľadávania, zoraďovania alebo automatického vyplňovania údajov z obchodného registra.
Spisy

Spisy

Clerk Vám zaistí evidenciu spisov u jednotlivých klientov, vrátane dokumentov, úkonov alebo výpočtov trov. Vďaka cloudovému riešeniu máte Vaše spisy vždy poruke.

Trovy

Možnosť jednoduchého spôsobu výpočtu trov jednotlivých spisov, či už trestných alebo občianskych.
Trovy
Kalendár

Kalendár

Kalendár, v ktorom môžete vytvárať a prideľovať udalosti nielen sebe, ale aj Vašim kolegom, a zároveň oni môžu vytvárať udalosti aj pre Vás. Najbližšie udalosti sa Vám budú zobrazovať aj v Prehľade, aby ste na nič nezabudli.

Kalkulačky

Slúžia na uľahčenie výpočtov ako je tarifná odmena, náhrada za stratu času, úroky z omeškania alebo náhrada za použitie motorového vozidla.
Kalkulačky

Bezpečnosť

U nás v Clerku sme si vedomí citlivosti a dôležitosti dát, s ktorými ako advokáti pracujete, a preto je pre nás ich bezpečnosť vždy na prvom mieste. Za účelom zabezpečenia maximálnej ochrany a dostupnosti Vašich údajov iba pre registrovaných používateľov patriacich k Vašej advokátskej kancelárii využívame viacero rôznych metód:

  • Ukladanie dát prebieha na samostatný zabezpečený server umiestnený na území Nemecka, spĺňajúci najvyššie nároky a štandardy vyžadované európskou legislatívou s ohľadom na GDPR. Základným bezpečnostným prvkom je šifrovanie všetkých dokumentov, ktoré do Clerka uložíte.
  • Zálohovanie dát zabezpečuje Clerk v šifrovanej podobe na pravidelnej dennej báze. V prípade, že by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala k uloženým údajom neoprávnená osoba, nebude ich môcť bez šifrovacieho certifikátu prečítať.
  • Clerk využíva niektoré z najpokročilejších technológií pre zabezpečenie pripojenia, ktoré sú dnes k dispozícií. Pri prístupe na našu stránku pomocou podporovaného webového prehliadača chráni technológia Secure Socket Layer (SSL) Vaše informácie a dáta pomocou autentifikácie servera a šifrovania údajov. Zabezpečenie bezpečnosti medzi Vaším prehliadačom a serverom znázorňuje aj malá ikonka zámky vo vyhľadávacom okne prehliadača.
  • Clerk poskytuje každému používateľovi vo Vašej kancelárii jedinečné používateľské meno a heslo, ktoré je potrebné zadať pri každom prihlásení používateľa. Pre ešte vyššiu bezpečnosť je využívaná dvojfázová autentifikácia pomocou jedinečného SMS kódu, ktorý je generovaný na Vaše konkrétne telefónne číslo, uvedené pri registrácii. Telefónne číslo nemôže byť opakovane použité pri viacerých účtoch, čo zabraňuje jeho zneužitiu.

Z demonštratívneho výpočtu nami aplikovaných metód zabezpečenia Vašich údajov vyplýva, že naša spoločnosť robí pre zaistenie ich ochrany a bezpečnosti maximum. Za týmto účelom výslovne uvádzame, ako budeme s Vašimi údajmi zaobchádzať. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov, nájdete vo Vyhlásení o ochrane súkromia a tiež vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Cena

Pretože veríme, že dobrý softvér by mal byť aj dostupný, naša cenová stratégia tomu zodpovedá.
18€ / mesiac alebo 199€ / rok
2 používateľské účty

99€ / rok
každý ďalší používateľ
Chápeme, že začiatky sú ťažké. Preto je Clerk na 6 mesiacov ZDARMA pre každého novozapísaného advokáta alebo novozaloženú advokátsku kanceláriu.

O nás

Myšlienka vytvorenia Clerka vznikla v advokátskej kancelárií Leges, keď sa vôla zefektívniť našu prácu stretla s nedostupnosťou softvéru, ktorý by bol dostatočne jednoduchý, funkčný a cenovo atraktívny. Spojením ľudí z advokátskej praxe, technickým zameraním a manažérskymi skúsenosťami vznikol tím, ktorý Clerka priviedol na svet a ďalej ho rozvíja. Spoločne s Vami. V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na ktoréhokoľvek zo zakladajúcich členov:

Ing. et Ing. Jakub Hlaváč, MBA - jakub@clerk.sk
Ing. Kristína Hunáková - kristina@clerk.sk
Mgr. Ján Jagoš - jan@clerk.sk

Ostaňme v kontakte

Adresa:
Clerk, s.r.o.
Pod Urpínom 923/5
974 01 Banská Bystrica